Dokumente o pravilima rada kluba preuzmite u PDF formatu.

Preuzmite statut kluba. Hvala

Statut kluba
Preuzmite poslovnik o radu Izvršnog Odbora kluba. Hvala

Poslovnik o radu Izvršnog Odbora kluba
Preuzmite poslovnik o radu disciplinske komisije. Hvala

Poslovnik o radu disciplinske komisije
Preuzmite kodeks ponašanja kluba. Hvala

Kodeks ponašanja
Preuzmite pravilnik o članarinama. Hvala

Pravilnik o članarinama
ZSK-a