Dokumente o pravilima rada kluba preuzmite u PDF formatu.

Preuzmite statut kluba. Hvala

Statut kluba
Preuzmite poslovnik o radu Izvršnog Odbora kluba. Hvala

Poslovnik o radu Izvršnog Odbora kluba
Preuzmite poslovnik o radu disciplinske komisije. Hvala

Poslovnik o radu disciplinske komisije
Preuzmite kodeks ponašanja kluba. Hvala

Kodeks ponašanja
Preuzmite Pravilnik o članarinama. Hvala

Pravilnik o članarinama
 • 7odjel
 • proarh_logoi
 • primakon
 • lapor
 • skdd
 • multipower
 • zagl00
 • turbo
 • LifeClass-Terme_Sveti_Martin
 • mediforma
 • Nova forma