KLUPSKO NATJECANJE, velike i male početnice, Zagreb, 05.05.2011.

  • velike početnice: Morana Ozimec, Barbara Lažec, Petra Dalenjak, Ivana Vuković, Pia Barač, Laura Kondić
  • male početnice : Lana Starman, Lara Škulić, Dora Jadrešić, Chiara Grbeša, Mirta Jaić, Nikolina Papić, Iva Čustović,Patricia Šrbec, Paula Sikirić, Lora Starčević, Doretea Jelić, Daria Reba