Međunarodno natjecanje (Christmas Prize Prague), 03.-05.12.2010. (mlađe juniorke)

  • kombinirana disciplina ( 6.mjesto ) – Lucija Huljek, Tonka Nekić, Ivana Orešković, Lucija Pustišek, Tonina Rodić, Gabrijela Rukavina, Lea Starman, Josipa i Marina Tomić, Lea Vuk, rezerva Paula Kristić
  • duo1 ( 23.mjesto ) – Nekić / Tomić
  • duo2 ( 32.mjesto ) – Pustišek / Rodić