Osnovni pojmovi

 • proarh_logoi
 • primakon
 • lapor
 • multipower
 • zagl00
 • LifeClass-Terme_Sveti_Martin
 • mediforma
 • Nova forma

OSNOVNI POLOŽAJI

 • osnovni položaj na leđima
 • osnovni položaj na prsima
 • baletna noga (na površini i potopljena – razina vode je između koljena i gležnja noge koja je okomita u odnosu na površinu)
 • flamingo (na površini i potopljen – razina vode je između koljena i gležnja noge koja je ravna)
 • dupla baletna (na površini i potopljena – razina vode je između koljena i gležnja nogu)
 • stoj (vertikalni položaj, glava prema dnu bazena)
 • kran (crane)
 • fishtale
 • tuck
 • front pike
 • back pike
 • dupinov luk
 • površinski leđni luk
 • pogrčeno koljeno (na prsima, na leđima, u vertikalnom položaju, u površinskom leđnom luku, u dupinovom luku)
 • tub
 • špaga (na površini i iznad površine tzv. u zraku)
 • vitez
 • varijante viteza
 • bočni fishtail

OSNOVNI PRIJELAZI

 • zauzimanje položaja baletne noge
 • spuštanje baletne noge
 • zauzimanje položaja front pike-a
 • iz front pike-a do položaja potopljene duple baletne noge
 • iz površinskog leđnog luka do osnovnog položaja na leđima
 • walkout front (iz položaja špage do osnovnog na leđima) i walkout back (iz položaja špage do osnovnog položaja na trbuhu)
 • Catalina okret (iz položaja baletne noge do položaja krana)
 • Catalina povratni okret (iz položaja krana do položaja baletne noge)
 • izbačaj ili barracuda (iz back pike položaja brzi izbačaj nogama prema gore)
 • okomiti uron
 • izbačaj sa špagom
 • twist = okret u okomitom položaju tj. ”stoju” na istoj visini (pola okreta, cijeli okret i twirl tj. brzi okret za pola kruga)
 • spin =okret u okomitom položaju tj. ”stoju” s promjenom razine vode (spin za 180, spin za 360, kontinuirani spin za 2, 3 ili 4 kruga, twist-spin, spin up 180, spin up 360, kombinirani spin, povratni kombinirani spin, kombinirani spin s pogrčenim koljenom, povratni kombinirani spin s pogrčenim koljenom)
 • dupin
 • dupin do vertikale tj. okomitog položaja
 • vertikalni uron do dupinovog luka
 • dupin nogama do vertikale
 • vertikalni uron do dupinovog luka nogama