• kadetkinje : 10.Anja Bolčević, 18.Lara Bolčević, 5.Lara Marasović, 7.Dora Ilić, 6.Dora Šćuric, 17.Marija Čejka, 19.Elena Čejka, 26.Anja Deranja, 20.Karla Jelenić, 22.Virna Vranić, 21.Laura Lalita Hrbud, 27. Margareta Lucić, 29.Barbara Lažec, 28.Iva Petković MIL-
  • grupa 1 : 20.Iva Čustović, 5.Lana Starman, 3.mjesto Dora Jadrešić, 7.Mirta Jaić, 22.Dora Zahratka, 26.Doretea Jelić, 13.Paula Sikirić, 10.Chiara Grbeša, 1.mjesto Lara Škulić, 4.Ana Petković, 2.mjesto Marija Gršić,
  • grupa 1, 1 rang : 3.mjesto Patricia Šrbec
  • grupa 2, 1.rang : 7. Petra Dalenjak, 2.mjesto Lorena Parać, 14. Ivana Vuković,17.Daria Reba
  • grupa 2, 2 rang: 10.Lora Starčević