Rukovodstvo kluba

Rukovodeći članovi kluba

Tajnica

Tanja Šimac

098820027

zsk.tajnik@gmail.com

Predsjednica

Lana Marković

091/339 9319

zsk.synchro@gmail.com

Dopredsjednik

Josip Baković

099/4051505

Izvršni odbor: Lana Marković (predsjednica Kluba: zsk.synchro@gmail.com), Josip Baković (dopredsjednik Kluba, predstavnik Kluba u IO ZSSP), Tanja Šimac (tajnica Kluba: zsk.tajnik@gmail.com), Iva Gričar (predstavnica Kluba u IO HSSP), Ivana Lukač, Ivna Rastija, Anita Čavka

Nadzorni odbor: Stjepko Čičak, Marijana Jelić

Disciplinska komisija: Virna Vranić, Lana Kerkez Andrijanić, Antica Tonka Nekić

Tehnički koordinator: Kornelija Vraneša